تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه  اعلام داشته است به جهت اینکه جمع آوری وجوهات شرعی از طریق سایتهای واسط، زمینه کلاهبرداری و سوء استفاده های احتمالی را فراهم آورده و این امر موجب اعتراض برخی دفاتر مراجع عظام تقلید گردیده است، از این پس چنین فعالیتهایی ممنوع بوده و وجوهات شرعی صرفا به طور مستقیم و حضوری و یا از طریق پایگاههای اینترنتی مربوط به دفاتر مراجع (بدون واسطه) قابل پرداخت می باشد.