درباره ما

        اینجانب سید مرتضی شجاع الدینی طلبه پایه 10 حوزه علمیه قم و آشنا به برنامه نویسی به زبان php و دارای لیسانس مهندسی برق - مخابرات، مدتها نیاز به وجود یک سایت با قابلیت امکان پرداخت خمس به صورت اینترنتی و آنلاین را احساس می نمودم و سرانجام در تابستان 1392 پس از فراغت از امتحانات حوزه علمیه دست به راه اندازی این سایت زدم.

این سایت از بدو تاسیس تا اسفند 1393، وظیفه دریافت خمس از کاربر و رساندن آن به دفاتر مراجع عظام و ارسال پستی اصل رسید رسمی ممهور به مهر دفاتر را برعهده داشته است. ولی از اسفند ماه 1393 پس از تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، این فعالیت محدود به ارائه لینک صفحه پرداخت وجوهات در سایت رسمی مراجع عظام شده است.